hulpverlening bij functioneringsproblemen

Inhoudsopgave

Download inhoudsopgave als pdf-bestand

 

Inleiding

 

Leeswijzer en website

 

Deel 1: theoretische basis

1 Visies over de mens en het ontstaan van functioneringsproblemen

1.1 Persoonlijkheid en denkkaders

1.2 Psychoanalyse en psychodynamische benaderingen

1.3 Gedragsmatige benadering

1.4 Humanistische benadering

1.5 Cognitieve en cognitief-gedragstherapeutische benaderingen

1.6 Traitbenadering: aangeboren persoonlijkheidstrekken

1.7 Systeemgerichte benadering

1.8 Benaderingen vanuit de emotie

1.9 Integratieve of eclectische benadering

 

2 Functioneringsproblemen

2.1 Wat is functioneren?

2.2 Wat zijn functioneringsproblemen?

2.3 Een model voor gedrag

2.4 Waarom veranderen zo moeilijk is

2.5 Basisbegrippen aanpak van functioneringsproblemen

 

3 Counselling

3.1 Historisch overzicht – waar komt counselling vandaan?

3.2 Het biopsychosociale model en psychosociale hulpverlening

3.3 Wat doen counsellors?

3.4 Wat doen counsellors niet?

3.5 Waar werken counsellors?

3.6 De competenties van een counsellor

3.7 Is counselling effectief?

 

4 Empowerment

4.1 Sociologisch en ethisch kader

4.2 Sociaalpedagogisch en agogisch kader

4.3 Psychologisch kader

 

5 De houding van de counsellor

5.1 Een open houding

5.2 Het samenwerkingsverband

5.3 Empowerment als houding

5.4 De presentiebenadering

5.5 Welke houding dan aannemen?

 

Deel 2: het counsellingsproces

6 Hulpverleningsmodellen

6.1 De empirische cyclus

6.2 Het diagnostische proces

6.3 De regulatieve cyclus, de klinische cyclus en zijn vertalingen

6.4 Het model van de emotionally focused therapy

6.5 Het model van Egan

 

7 Het counsellingsmodel: van aanmelding tot afscheid

7.1 Fasen in het counsellingstraject

7.2 Fase 1: aanmelding en diagnostiek

7.3 Fase 2: beginfase in verandering

7.4 Fase 3: actiefase

7.5 Fase 4: bestendigingsfase

7.6 Fase 5: finetuning, terugvalpreventie, terugblikken

7.7 Fase 6: afscheid

7.8 Hoe ziet een sessie eruit?

 

8 Casussen

8.1 Burn-out (wat zwaardere problematiek)

8.2 Piekeren (wat lichtere problematiek)

8.3 Relatieproblematiek (problematiek in de interactie tussen twee mensen, beiden cliënt)

8.4 Lichte depressie (een lichte stoornis)

 

Slot

Literatuur

Index