hulpverlening bij functioneringsproblemen

Casuïstiek

In dit deel van de website maak je kennis met vijf mensen die zich, ieder op hun manier, in hun functioneren geblokkeerd voelen. Zij komen naar de counsellor omdat zij nog niet in staat zijn deze blokkades zelfstandig te trotseren.

 

Om te beginnen iets over privacy. Om te zorgen dat geen enkele echte cliënt op welke manier dan ook uit de casusbeschrijvingen te herkennen is, zijn er een aantal maatregelen genomen. Ten eerste zijn de namen verzonnen. Vervolgens zijn er elementen uit meerdere cliënten hun verhaal genomen en samengevoegd tot een verhaal. Aangezien het zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten betrof, is ook het geslacht van de oorspronkelijke cliënten niet te achterhalen. Met deze maatregelen willen wij twee doelen bereiken: de casus is anoniem en de casuïstiek is representatief voor wat de counsellor in de praktijk zoal kan tegenkomen. Elke herkenning van de personen in de casussen is daarom toevallig.
 

De casussen betreffen:


De bedoeling van de uitwerking is om telkens een deel van de casus uit de doeken te doen, waarna jij zelf aan de slag gaat voordat het volgende deel aan bod komt. Sommige delen van de casussen zijn overigens gedetailleerder uitgewerkt dan andere. Er is getracht per casus ten minste één interventie wat vollediger uit de doeken te doen.

 

Een opmerking vooraf: het eerste dat opvalt, is dat de fasen van het counsellingsmodel zelden keurig samenvallen met het begin van een sessie.

 

Er worden tussendoor ook vragen gesteld en zoals je zult merken: vaak is er geen absoluut juist of onjuist antwoord. Het gaat er dus om dat je stilstaat en je bewust wordt van wat de situatie is, hoe jij daarop zou reageren en dat je vooral weet waarom je kiest voor die reactie. Daarna zie je wat de keuze en beweegredenen zijn van de counsellor van deze casus.

 

NB: Geef altijd antwoord op de vraag, vaak wordt bij het indienen van het antwoord uitgebreid ingegaan op wat er verder gebeurt. Zonder deze informatie mis je vrij veel uit het volledige verhaal.