hulpverlening bij functioneringsproblemen

PLATO-eisen

Zorgverzekeraars eisen dat alle hulpverleners in de complementaire zorg vanaf januari 2017 voldoen aan de zogenoemde PLATO-eisen. Dit boek kan de hulpverlener helpen voorbereiden op de volgende gebieden/onderwerpen:

 

Grenzen van vakgebied/eigen deskundigheid

 

Contextfactoren van invloed op welbevinden, ziekte en ziektebeleving 
Met betrekking tot onder andere risicofactoren en beschermende factoren.

 

Therapeutische basisvaardigheden 
Met betrekking tot empathie, congruentie, onvoorwaardelijke acceptatie, attitude van de therapeut.

 

Deelgebieden van psychologie 
Met betrekking tot biologische benadering, leertheoretische benadering, humanistische benadering, en systeemtheoretische benadering.

 

Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie 
Met betrekking tot persoonlijkheidsontwikkeling en leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken.

 

Psychiatrische behandeling 
Met betrekking tot psychotherapie in grote lijnen en psycho-educatie.

 

Voor meer informatie: zie de PLATO-website.